Knjige u prodaji

Tesar, Filip – Etnički konflikti

tesar_konflikti_C_mFilip Tesar
Etnički konflikti
Na Balkanu i ne samo tu
Preveo s češkog Adin Ljuca
Prvo izdanje: 2019
Str. 410
Cena: 900 din

»»

Ažije, Mišel – Nove seobe naroda, novi kosmopolitizam

azije_nove_Seobe_C_mMišel Ažije
Nove seobe naroda, novi kosmopolitizam
Prevela s francuskog Olja Petronić
Prvo izdanje: 2019
Strana: 270
Cena: 800 din

»»

Jezernik, Božidar – Jugoslavija, zemlja snova

jezernik_cover_00

Božidar Jezernik
Jugoslavija, zemlja snova
Prvo izdanje: novembar  2018
Strana: 414
Cena: 900 din.

»»

Čiževski, Kšištof – Mali centar sveta

mali centar svetaKšištof Čiževski
Mali centar sveta
Prevela s poljskog Jelena Jović
Prvo izdanje: oktobar  2018
Strana: 196
Cena: 700 din

»»

Slapšak, Svetlana – Muške ikone antičkog sveta

SvetlaMuske ikone antickog sveta - koricena Slapšak
Muške ikone antičkog sveta
Prvo izdanje: oktobar  2018
Strana: 384
Cena: 900 din

»»

Asman, Alaida – Oblici zaborava

Alaida Asmanoblici zaborava
Oblici zaborava
Prevela sa nemačkog Aleksandra Bajazetov
Prvo izdanje: oktobar 2018
Strana: 216
Cena: 800 din

»»

Đorđević, Slobodan Tapi – Ljubavna teorema

LJ. TEOREMA. prednja koricaSlobodan Đorđević Tapi
Ljubavna teorema. Pesme
Dizajn: Škart
Prvo izdanje: oktobar 2018
Strana: 64
Cena: 700 din

»»

Čolović, Ivan: Slike i prilike. 2018. U prodaji

slike_prilikeIvan Čolović
Slike i prilike. Redom kojim su se ukazivale
Prvo izdanje: jun 2018.
Dizajn: Škart.
Str. 126.
Cena 900 din.

»»

Bugarski, Ranko – Govorite li zajednički?

bugarski_zajednicki_thRanko Bugarski – Govorite li zajednički? Kako je nastala i kako je primljena Deklaracija o zajedničkom jeziku
Knjiga objavljena u saradnji s Udruženjem KROKODIL i organizacijom forumZFD Beograd.
Prvo izdanje: mart 2018
Str: 208
Cena: 600 din

»»

Atanasovski, Srđan – Mapiranje Stare Srbije

SrAtanasovski_Mapiranje_Cđan Atanasovski – Mapiranje Stare Srbije. Stopama putopisaca, tragom narodne pesme.
Zajedničko izdanje Biblioteke XX vek i Muzikološkog instituta SANU.
Prvo izdanje: septembar  2017
Str. 218
Cena: 700 din

»»

Gorjanc, Vojko – Nije rečnik za seljaka

Gorjanc_Recnik_CVojko Gorjanc
Nije rečnik za seljaka
Prevela sa slovenačkog: Majda Moličnik
Prvo izdanje: septembar  2017
Str. 197
Cena: 700 din

»»

Hromadžić, Azra – Samo Bosne nema

samo bosne_azra_CAzra Hromadžić
Samo Bosne nema. Mladi i stvaranje države u posleratnoj Bosni i Hercegovini
Prevela s engleskog Slobodanka Glišić
Prvo izdanje: april 2017.
Str. 294
Cena: 800 din.

»»

Halili, Rigels – Narod i njegove pesme

Rigels Halili
Narod i njegove pesme.
Albanska i srpska narodna epika između usmenosti i pismenosti
Prevela s poljskog Jelena Jović
Str. 458.
Cena: 900 din.

»»

Slapšak, Svetlana – Kupusara

s_slapsak_kupusaraSvetlana Slapšak
Kupusara. Ogled iz istorijske antropologije hrane i seksualnosti
Prvo izdanje: novembar 2016.
Str. 170.
Cena: 600 din

»»

Čolović, Ivan – Smrt na Kosovu polju

icol_smrt_kosovupoljuIvan Čolović
Smrt na Kosovu polju
Prvo izdanje:  jul  2016
Str. 506
Cena: 900 din.

»»

Hofman, Ana – Novi život partizanskih pesama

a_hofman_novi_zivotAna Hofman
Novi život partizanskih pesama
Prvo izdanje: maj 2016.
Str. 210
Cena: 700 din.

»»

Bugarski, Ranko – Jezici u potkrovlju

bugarski_jezici u potkrovlju Ranko Bugarski
Jezici u potkrovlju
Prvo izdanje: april 2016
Str. 241
Cena: 800 din.

»»

Subotić, Milan (ur.) – Druga Rusija

ms_drugarusija_CMilan Subotić (ur.)
Druga Rusija
Kritička misao u savremenoj Rusiji
Prvo izdanje: decembar 2015
Preveo s ruskog Zorislav Paunković
Str. 332. Cena: 900 din.

»»

Vigershaus, Rolf – Jirgen Habermas

habermas_cRolf Vigershaus
Jirgen Habermas
Prevela s nemačkog
Aleksandra Kostić
Prvo izdanje: 2015
Str. 168. Cena: 800 din.

»»

Bart, Rolan – Elementi semiologije

RBart_ElementiRolan Bart
Elementi semiologije
Preveo sa francuskog Ivan Čolović
Prvo izdanje: 2015
Str. 144. Cena: 700 din.

»»