Knjige u prodaji

Gorjanc, Vojko – Nije rečnik za seljaka

Gorjanc_Recnik_CVojko Gorjanc
Nije rečnik za seljaka
Prevela sa slovenačkog: Majda Moličnik
Prvo izdanje: septembar  2017
Str. 197
Cena: 700 din

»»

Hromadžić, Azra – Samo Bosne nema

samo bosne_azra_CAzra Hromadžić
Samo Bosne nema. Mladi i stvaranje države u posleratnoj Bosni i Hercegovini
Prevela s engleskog Slobodanka Glišić
Prvo izdanje: april 2017.
Str. 294
Cena: 800 din.

»»

Halili, Rigels – Narod i njegove pesme

Rigels Halili
Narod i njegove pesme.
Albanska i srpska narodna epika između usmenosti i pismenosti
Prevela s poljskog Jelena Jović
Str. 458.
Cena: 900 din.

»»

Slapšak, Svetlana – Kupusara

s_slapsak_kupusaraSvetlana Slapšak
Kupusara. Ogled iz istorijske antropologije hrane i seksualnosti
Prvo izdanje: novembar 2016.
Str. 170.
Cena: 600 din

»»

Čolović, Ivan – Smrt na Kosovu polju

icol_smrt_kosovupoljuIvan Čolović
Smrt na Kosovu polju
Prvo izdanje:  jul  2016
Str. 506
Cena: 900 din.

»»

Hofman, Ana – Novi život partizanskih pesama

a_hofman_novi_zivotAna Hofman
Novi život partizanskih pesama
Prvo izdanje: maj 2016.
Str. 210
Cena: 700 din.

»»

Bugarski, Ranko – Jezici u potkrovlju

bugarski_jezici u potkrovlju Ranko Bugarski
Jezici u potkrovlju
Prvo izdanje: april 2016
Str. 241
Cena: 800 din.

»»

Subotić, Milan (ur.) – Druga Rusija

ms_drugarusija_CMilan Subotić (ur.)
Druga Rusija
Kritička misao u savremenoj Rusiji
Prvo izdanje: decembar 2015
Preveo s ruskog Zorislav Paunković
Str. 332. Cena: 900 din.

»»

Vigershaus, Rolf – Jirgen Habermas

habermas_cRolf Vigershaus
Jirgen Habermas
Prevela s nemačkog
Aleksandra Kostić
Prvo izdanje: 2015
Str. 168. Cena: 800 din.

»»

Bart, Rolan – Elementi semiologije

RBart_ElementiRolan Bart
Elementi semiologije
Preveo sa francuskog Ivan Čolović
Prvo izdanje: 2015
Str. 144. Cena: 700 din.

»»

Đorđević, Ivan – Antropolog među navijačima

Ivan i_djordjevic_navijaciĐorđević
ANTROPOLOG MEĐU NAVIJAČIMA
Prvo izdanje: 2015
Str. 248. Cena: 800 din.

»»

Bugarski, Ranko – Putopis po sećanju

bugarski_putopis_CRanko Bugarski
PUTOPIS PO SEĆANJU
2014. GOD. Str. 272
Cena: 800 din.

»»

Slapšak, Svetlana – Leteći pilav

slapsak_pilav_CSvetlana Slapšak
Leteći pilav
Antropološki ogledi o hrani
2014. god. Str. 328.
Cena: 900 din.

»»

Pavlović, Aleksandar – Epika i politika

pavlovic_epika_CAleksandar Pavlović
EPIKA I POLITIKA
Nacionalizovanje crnogorske usmene tradicije u
prvoj polovini XIX veka

2014. god. Str. 336
Cena: 900 din.

»»

Abeles, Mark – Antropologija globalizacije

mabeles_coverMark Abeles
ANTROPOLOGIJA GLOBALIZACIJE
Prevela s francuskog
Ana A. Jovanović
Prvo izdanje: 2014
Str. 308.   Cena: 900 din.

»»

Čolović, Ivan – Rastanak s identitetom

Ivan ČoloColovic_2014Cvić
RASTANAK S IDENTITETOM
Ogledi o političkoj antropologiji, 3
2014. god. Str. 204.
Cena: 800 din.

»»

Karge, Hajke – Sećanje u kamenu – okamenjeno sećanje?

SEĆANkarge_secanjeVJE U KAMENU – OKAMENJENO SEĆANJE ?
Prevela s nemačkog
Aleksandra Kostić
2014. god. Str. 280
Cena: 900 din.

»»

Bratić, Dobrila – Gluvo doba. Predstave o noći u narodnoj religiji Srba

bratic_gluvodobaDobrila Bratić
GLUVO DOBA
Predstave noći u narodnoj kulturi Srba
Drugo izdanje: 2013
Str. 258  Cena: 800 din.

»»

Levi-Stros, Klod – Druga strana Meseca i Antropologija i problemi modernog sveta

levi_Stros_2013mKlod Levi-Stros
DRUGA STRANA MESECA. Zapisi o Japanu
& ANTROPOLOGIJA I PROBLEMI MODERNOG SVETA
Prevela sa francuskog Slavica Miletić
Prvo izdanje: 2013
Str. 216   Cena: 800 din.

»»

Pančić, Teofil – Kritika vatrene moći

pancic_kritika_vat_mociTeofil Pančić
KRITIKA VATRENE MOĆI
Život i smrt u spskom postkomunizmu, 5
2013. god. Str. 334
Cena: 600 din.

»»