243. Glušica, Rajka – Crnogorski jezik i nacionalizam. 2020

Prikazi

Milorad Pupovac, ”Vernakulari država i diskursi nacija: rasprava povodom knjige Rajke Glušice Crnogorski jezik i nacionalizam”, u: TRAGOVI, god. 5, br. 2, 2022, str. 175-221.

242_Glusica_CG_JEZIK_NACIONALIZAM_C