233. Atanasovski, Srđan: Mapiranje Stare Srbije. 2017

Intervju:

Branka Mihajlović,” ‘Gde je srpska pesma, tu je srpska zemlja’ ”, u: Radio Slobodna Evropa, 28. oktobar/listopad, 2017.

atanasovski_rse

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikazi:

Aleksandar Pavlović, ”Tragom narodne pesme”, u: Dnevni list Danas / Nedelja, str. X, 25. novembar 2017.