231. Hromadžić, Azra: Samo Bosne nema. 2017

Prikazi:

Đorše Krajišnik, ”Samo Bosne nema, Azra Hromadžić, prevod: Slobodanka Glišić, Biblioteka XX vek, 2017. Etnografija prazne države”. u: Dani, 26. 5. 2017, str. 22-24.

etnografija_azra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanja Radović, ”O knjizi Čežnja u međuvremenu (Beograd: Biblioteka XX vek, 2020, 374 str.) Stefa Jansena”, u: Historiografija.ba, 30.08.2022.