229. Slapšak, Svetlana: Kupusara. 2016

O knjizi:

Goran Lazičić, ”Reči i jela”, u: Politika, Kulturni dodatak, 18. februar 2017, str. o6.