207. Majstorović, Danijela: Diskursi periferije. 2013.

Feljton:

Danijela Majstorović, ”Feljton Diskursi periferije (I). Početak priče ili prekid tišine”, u: Dani, 927, 20. III 2015, str. 60-63.

Danijela Majstorović, ”Feljton Diskursi periferije (II).  Estrada – poprište sukobljenih identiteta”, u: Dani, 928, 27. III 2015, str. 60-63.

Danijela Majstorović, ”Feljton Diskursi periferije (III). ‘Realnost’ koja se teško mijenja?”, u: Dani, 929, 3. IV 2015, str. 60-63.

Danijela Majstorović, ”Feljton Diskursi periferije (IV). Grupa Jezik, moć, ideologija”, u: Dani, 930, 10. IV 2015, str. 60-63.

Danijela Majstorović, ”Feljton Diskursi periferije (V). Odupirati se znanjem”, u: Dani, 931, 17. IV 2015, str. 60-63.