189. Jezernik, Božidar: Imaginarni Turčin. 2010.

(1) Muharem Bazdulj o ”Imaginarnom Turčinu”, u: Vreme, Beograd, 23. 12. 2010.

(2) Kristina Harjung. 2011. „Imaginarni Turčin“. Bezbednost Zapadnog Balkana ,

6(19), str. 96-98.

(3) Rade Dragojević, ”Božidar Jezernik: Balkana zapravo – nema!”, u: Novosti, br. 710, 29.07.2013.

(4) Kerima Filan, ”Božidar Jezernik (ur.), Imaginarni Turčin (prev. s engleskog Alen Bešić i Igor Cvijanović). Biblioteka XX vek, Beograd, 2010, 315 str.”, u: ANALI GHB, 2011-40 (32), str. 321-323.