Tanjug o promociji “Evrope u jeziku”

“Evropa u jeziku” prof. dr Ranka Bugarskog u ediciji XX vek


četvrtak, 12 novembar 2009 17:52

BEOGRAD – U Biblioteci XX vek u Beogradu je u četvrtak predstavljena knjiga prof. dr Ranka Bugarskog ” Evropa u jeziku”. Izdavač Ivan Čolović je Biblioteku XX vek pokrenuo u 1970-tim da bi donosila antropološke knjige, a najnovije delo je 176 naslov. Čolović je izneo je da je u ediciju do sada objavio osam knjiga Bugarskog, od kojih je poslednja sociolingvističkog karaktera. Izdavač je to objasnio činjenicom da je lingvistika bila avangarda za sve društvene nauke koje su tragale za novom metodologijom rada i istraživanja, a našli su je u lingvističkoj nauci. Čolović smatra da su tekstovi Bugarskog iz nove knjige veoma značajni zbog globalizacije koja sde zasniva na sve većem i bržem povezivanju civilizacija i kultura, a za to je neophodna jezička osnova. Akademik prof. dr Ivan Klajn je istakao da knjiga nudi mnoge zanimljive podatke o evropskim jezicima koji su zvanični jezici Evropske unije, a ima ih 23 i koriste se u 27 država-članica. Klajn je naveo da je iz knjige Bugarskog saznao da se 40 odsto budžeta za administraciju EU troši na prevođenje, ali najviše se koristi engleski (60 odsto) francuski (40) i nemački (10), kao i da je za prevođenje na ostale zvanične jezike EU u Briselu angažovano 509 prevodilaca. Za Klajna je od posebnog značaja poglavlje koje se bavi problemima vezanim za jezike bivše Jugoslavije i zaključak autora da su divergentni procesi započeti sa raspadom zemlje 1990-tih danas usaporeni. Pokazuju se i znaci zaustavljanja u tom smislu da se u pojedinim sredinama, poput Sarajeva, ne prave razlike između onih koji su Bošnjaci, Srbi ili Hrcati kada je reč o jeziku kojim komuniciraju. Za sve koji se bave evropskim integracijama zanimljivo je i poglavlje o primeni “Evropske povelje o manjinskim jezicima” donete 1992. koju je i Srbija ratifikovala . Takođe za jezikoljupce interesantno poglavlje o žargonima i raznim novim izvedenicama, pošto je autor prikupio 700 novih reči koje su obogatile beogradski žargon. (Tanjug)