SERIJA VELIKIH ANTROPOLOŠKIH DELA – 3. Edgar Moren: Čovek i smrt, BIGZ 1981.

(1) Predlog da B. Jelić dobije Oktobarsku nagradu za prevod, (?)1981.