Prikazi dve knjige Ranka Bugarskog

Prikazi dve knjige Ranka Bugarskog (Evropa u jeziku i Nova lica jezika) u Zborniku  Matice srpske za filologiju i lingvistiku (LIII/2, Novi Sad 2010, str 220-230.)