POSEBNA IZDANJA – 2. Henrik Lovmjanski: Religija Slovena, XX vek 1996.

(1) Biserka Rajčić: „Erudita i polemičar Lovmjanjski”, Naša borba, 12. IX 1996.