POSEBNA IZDANJA – 1. Cvetan Todorov: Mi i drugi, XX vek 1994.

(1) Pismo autora uredniku, 18. V 1994.

(2) D. M. „Varvari današnjice”, Borba, 17. III 1994.