Pokloni su podeljeni!

 

Pokloni

1

Miroslava Srećković

Mladenovac

Antropologija žene

2

Ana Arsenijević

Beograd

Narodno pravoslavlje

3

Milica Simić

Beograd

Bitka na Kosovu u albanskom epu

4

Zoran Radoman

Beograd

Tiranija trenutka

5

Anika Jugović Spajić

Beograd

Banalni nacionalizan

6

Branko Žderić

Beograd

Zid je mrtav, živeli zidovi

7

Andrijana Vukotić

Jajinci

Imaginarni Balkan

8

Marija Radin

Beograd

Narodno pravoslavlje

9

Milan Glavić

Novi Sad

Balkan – Teror kulture

10

Iva Nenić

Zemun

Kao da kucam na rajska vrata

11

Jovan Papan

Zemun

Divlja Evropa

12

Marija Glišić

Beograd

Rad na nacionalnom pamćenju

13

Milica Andrić

Umka

Jezik i identitet

14

Radmila Balaban

Zrenjanin

Mesta Evrope

15

Monika Milosavljević

Beograd

Nacionalni identitet

16

Fahrudin Kladničanin

Kragujevac

Balkanski idoli

17

Ana Ješić

Pančevo

Ženske ikone antičkog sveta

18

Alenka Bartulović

Ljubljana

Strah od malih brojeva

19

Marija Milić

Beograd

Čisto i opasno

20

Anka Munić

Zagreb

Pod znacima navoda

21

Damjan Jugović Spajić

Beograd

Bitka na Kosovu u albanskom epu

22

Sanja Momčilović

Pančevo

Jezik i identitet

23

Marija Simić

Beograd

Rad na nacionalnom pamćenju

24

Ivana Aritonović

Kosovska Mitrovica

Nacionalni identitet

25

Aleksandar Obradović

Beograd

Banalni nacionalizam

26

Srećko Obradović

Arilje

Antroplog kao pisac