Osnivanje Biblioteke XX vek

01. Registracija Biblioteke XX vek u Jugoslovenskoj autorskoj agenciji (25. januar 1972). (1-4)

02. Potvrda o izvršenoj registraciji Biblioteke. (5)

03. Dokument o distribucije Biblioteke XX vek u Sloveniji, 24. II 1974. (6)