Knjiga Ane di Lelio o bici na Kosovu u albanskom epu

Sredinom maja izašla je iz štampe knjiga italijanske sociološkinje Ane di Lelio (Anna di Lellio) o albanskom epu o Kosovskoj bici: Bitka na Kosovu u albanskom epu (prevela s engleskog Slobodanka Glišić).  Pored autorkine studije,  u kojoj  je naglasak na tumačenju  motiva  obnovljenog interesovanja za  ovaj ep  među Albancima na Kosovu, knjiga, u dodatku, donosi prevod  osam verzija albanske pesme o Kosovskoj bici (koje je s albanskog prevela Nailje Malja Imami) i eseje Veselina Čajkanovića i Alberta B. Lorda o ovoj temi.