Bibliografija (1971-2011)

Milena Marković, ”Biblioteka XX vek – Bibliografija (1971-2011)”, u: Dubravka Stojanović, Noga u vratima. Prilozi za političku biografiju Biblioteke XX vek, Beograd 2011, str. 233-286.

Bibliografija Biblioteke XX vek