ANKETA

Kako novca za štampanje tih knjiga ima malo, moći ćemo da ponovimo od dva do četiri naslova, što će zavisiti od njihovog obima. Izdvojili smo 11 knjiga za čije bi ponovno objavljivanje naši čitaoci mogli biti najviše zainteresovani. To su:

1.    Erik Hobsbom/Terens Rejndžer (ur): IZMIŠLJANJE TRADICIJE

2.    Vladimir Prop: MORFOLOGIJA BAJKE

3.    Ivan Ilić: DOLE ŠKOLE!

4.    Edgar Moren: DUH VREMENA (I/II)

5.    Ludvig Gic: FENOMENOLOGIJA KIČA

6.    Bendžamin Li Vorf: JEZIK, MISAO I STVARNOST

7.    Marsel Mos: SOCIOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA (I/II)

8.    Bogdan Tirnanić: OGLED O PAJI PATKU

9.    Kliford Gerc: TUMAČENJE KULTURA (I/II)

10. Svetlana Slapšak: ŽENSKE IKONE XXVEKA

11. Duška Klikovac: METAFORE U MIŠLJENJU I JEZIKU

Molimo vas da nam pomognete u odlučivanju kojim od ovih knjiga da damo prednost, tako što ćete nam (do 15 februara 2011) na našu kontakt adresu kontakt@bibliotekaxxvek.com poslati vaš izbor od 3 knjige koje biste vi voleli da budu najpre objavljene.

Urednik Biblioteka XX vek

Ivan Čolović