008. Ivan Ilić: Dole škole! Duga 1972, BIGZ 1980.

(1)  Miloš Mijanović: „Ivan Ilič: Dole škole”, Socijalizam, br. 2, 1973. (1-4)

(2)  Dr Ljubomir Krneta: „Razvitak obrazovanja između dve alternative”, Nastava i vaspitanje, br. ?, 1972. (5-18)

(3)  D. S. : „Naučnik protiv škole!”, Večernje novosti, 3. II 1973. (19)

(4)  N.N.: „Dole škole!”, Borba, 10. II 1973. (20)

(5)  Aleksandar I. Spasić: „Bespoštedna kritika školstva”, Politika, 10. III 1973. (21)

(6)  Slobodan Nedeljković: „Ivan Ilič: Dole škole”, Ideje, br. 2-3, 1973. (22-24)