063. Kovačević, Ivan: Semiologija rituala, Prosveta 1985.

(1) Zoja Karanović: „Semiološka analiza rituala”, LMS, br XII, 1985.

(2) Ivan Lozica: „Ivan Kovačević: Semiologija rituala”, Narodna umjetnost, br. 24, 1987.

(3) Pismo autora uredniku