059. Evans-Pričard, E. E: Socijalna antropologija, Prosveta 1983.

(1) Prepiska urednika sa prevodiocem, jul (?)1981 – 1. novembar 1982. (1-7)

(2) Mirjana Prošić-Dvornić: Recenzija. Rukopis, (?) 1981. (8-9)

(3) Pismo prevodioca uredniku, 14. V 1982. (10-11)