056. Bošković-Stulli, Maja: Usmena književnost nekad i danas. Prosveta 1983.

(1) Svetlana Velmar-Janković: Recenzija. Rukopis, (?) 1983. (1-2)

(2) Dva pisma autorke uredniku, 30. VIII 1983. i 17. X 1983. (3-5)

(3) Ljiljana Marks: „Maja Bošković Stulli: Usmena književnost nekad i sad”, Narodna umjetnost, br. 21, 1984, str. 89-91. (6-8)