054. Boas, Franc: Um primitivnog čoveka. 1982.

(1) Herskovic Melvil: „Franc Boas: Um primitivnog čoveka”, Kultura, br. 56, 1982. (1-7)

(2) Maja Jovanović: „Rase i kultura”, Delo, br. 1-2, 1984. (8-11)