052. Prop, Vladimir: Morfologija bajke. Prosveta, 1982.

(1) Tatjana Filipović: „Siže i skup”, Književna kritika, br. 4, 1982. (1-6)

(2) Bojan Jovanović: „Vladimir Prop: Morfologija bajke”, Književne novine, 14. X 1982. (7)

(3) Ljubinko Radenković: „Tumačenje bajke”, Delo, br. 3, 1983. (8-11)

(4) Andrea Zlatar: „Morfologija bajke – sintaksa i/ili semantika?”, Dometi (Rijeka), br. 8, 1983. (12-15)