048. Stjuart, Džulijan: Teorija kulturne promene, BIGZ 1980.

(1) Desanka Nikolić: „Džulijan Stjuard i teorija kulturne promene”, u: Nikola Pavković (ur.): Susret dva sveta 1492 – 1992, Zbornik radova naučnog skupa održanog 12. 13. X 1992. povodom 500. godišnjice otkrića Amerike, Filozofski fakultet u Beogradu,  1997. (1-6)

(2) Maja Jovanović: „Ekologija kulture”, Delo, br. 1-2, 1984. (7-9)

(3) Pismo prevodioca uredniku, 25. II 1980. (10-11)