028. Sergejev, Dimitrije: Za novi univerzitet, BIGZ 1977.

(1) Branko B. Burza: “Dimitrije Sergejev: „Za novi univerzitet”, Naše teme, 1978, XXII. (1-2)