027. Kalve, Luj-Žan: Rolan Bart. Jedno političko gledanje na znak, BIGZ 197

(1) Srđan Vejvoda: “Recenzija knjige Luj-Žana Kalvea o Rolanu Bartu”, rukopis, ?, 1976. (1-5)

(2) Dva pisma prevodioca uredniku: 19. II 1976 i 7. maj 1976. (6-9)

(3) Pismo autora uredniku, 7. II 1977. (10)

(4) Dušan Živković: “Dijahronija Bartove semiologije”, Književna reč, ?, 1977. (11)