173. Levi, Pavle: Raspad Jugoslavije na filmu. 2009.

(1) Angelina Šimić: „Raspad Jugoslavije na filmu”, Oslobođenje, 16. IV 2009.

(2)Mića Vujičić, „Odjavna špica jugoslovenskog filma”, Mesečnik Yellowcab, vodič kroz Beograd, broj 94, jun, 2009.

(3) Nebojša Jovanović o Raspadu Jugoslavije na filmu Pavla Levija

(4) Damir Radić, „Prikaz knjige”, Novosti, Zagreb, 4. decembar 2009.