160. Ober, Loran: Muzika drugih.2007.

(1) Marija Ristivojević: „Novi aspekti etnomuzikologije: world music i pitanje identiteta, tradicije i nove senzibilnosti”, Etnoantropološki problemi, sv. 3, 2009.