013. Flere, Sergej: Obrazovanje za sve? Duga 1973.

(1)  Đorđe Popović: „O problemima obrazovanja”, Politika, ?, 1973. (1)

(2)  Predrag Protić: „O demokratizaciji i evoluciji u obrazovanju”, Pregled, br. 3, 1974. (2-4)

(3)  Slobodan Inić: „Sergej Flere: Obrazovanje za sve?”,  Socijalizam, br. 3, 1974. (5-8)