127. Mihailesku, Vintila: Svakodnevica nije više ono što je bila. 2002

(1) Pismo Vi. Mihaileskua, 2001.

(2) Biljana Sikimić: Izdavačka recenzija, jun 2001.

(3) Teofil Pančić: „Bitka za sarmu”, Vreme, 6. II 2003.

(4) V. Mihailesku i I. Čolović u Bukureštu, 1991. godine

 

Božidar Stanišić, ”Činjenica i njena sjenka Vintile Mihaileskua, u: Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. 09/09/2022

Božidar Stanišić, ”Il fatto e la sua ombra di Vintilă Mihăilescu”, u: Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. 09/09/2022