011. Furastje, Žan: Univerzitet pred stečajem, Duga 1973.

(1)  Zoran Malenica: „Žan Furastje: Univerzitet pred stečajem”, Ideje, br. 1-2, 1974. (1-5)

(2)  Đorđe Popović: „Univerzitet pred stečajem”, Gledišta,  br. 11-12, 1973. (6-8)

(3)  Gordana Pavićević: „Žan Furasje: Univezitet pred stečajem”, Socijalizam, br. 12, 1973. (9-11)

(4)  Predrag Protić: „Kritika savremenog univerziteta”, Pregled, br. 4, 1974. (12-14)