001. Langran, Pol: Uvod u permanentno obrazovanje, NUBS 1971.

Elektronska verzija knjige

(1) S. Flere: «Dva priloga teoriji obrazovanja», Politika 25. XII 1971.

(2) A. I. Spasić : «Filozofija doživotnog učenja», Borba, 31. X 1971.

(3) Slavko Lebedinski : «Sudbina obrazovanja», Komunist, 25.XI 1971.

(4) Prepiska urednika sa autorom

(5) Simon Simonović : «Šta je to permanentno obrazovanje», Kultura, br. 16, 1972.

Drugo izdanje, BIGZ 1976.

(6) Simon Simonović : «Šta je to permanentno obrazovanje», Kultura, br. 16, 1972.

Drugo izdanje, BIGZ 1976.

(7) D. Goršek : «Uvod u permanentno obrazovanje», Beogradsko školstvo, 28.IV 1971.

(8) Pismo urednika autoru, 7. jun 1971.