098. Močnik, Rastko: Alterkacije, XX vek 1998.

(1) Autor predlaže naslov, fax, 23. XII 1997.

(2) Radman Šelmić: „Globalizacija kapitaliostičkog poretka”. Razgovor sa Rastkom Močnikom povodom Alterkacija, Danas, 26-27. XII 1998.

(3) Nenad Daković: „Imaginarna granica”, Naša borba, 18-19. VII 1998.

(4) R.Š: „Dekonstruisanje neslobodne stvarnosti”, Danas, 12. XII 1998.