072. Bojanin, Svetomir: Škola kao bolest, XX vek, 1990, 1991.

(1) Žarko Trebješanin: „Škola – organizovano nasilje”, Borba, 3. V 1990.

(2) Olivera Popović: „Škola kao bolest”, Politika, 6. V 1990.

(3) Zorica Mitrović: „Škola kao bolest”, NIN, 20. V 1990.

(4) Dušica Pavićević: „Bolesni od škole”, Bazar, 1. IX 1990.

(5) Mirjana Popov: „Hod ka Morejskoj gori”, Dnevnik, 21. X 1990.

(6) Radmila Ikavac: „Škola kao bolest”, Psihološke novine, XI 1990.