070. Danojlić, Milovan: Muka s rečima, XX vek 1990.

(1) Oglas za promociju u Biblioteci grada Beograda, 4. IV 1990.

(2) Žarko Trebješanin: „Pesnik kao psihoanalitičar”, NIN, 10. VI 1990.

(3) Pismo i dopisnica jednog čitaoca, 15. i 20. VIII 1990.

(4) D. Vukorepa: „Drveni jezik”, Slobodna Dalmacija, 23. IV 1990.

(5) Žarko Trebješanin: „Analitička dekonstrukcija ideologije”, Psihološke novine, IX 1990.