069. Bandić, Dušan: Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko. 1990, 1998, 2008.

(1) Poziv na pretplatu, januar 1990.

(2) Žarko Trebješanin: „Narodno shvatanje smrti”, Borba, 8. III 1990.

(3) Darko Vukorepa: „Horizont kojeg nema”, Slobodna Dalmacija, 8. IV 1990.