066. Tirnanić, Bogdan: Ogled o Paji Patku. XX vek 1989.

(1) Pismo autora Vuku Krnjeviću, (bez datuma), 1988.

(2) Svetlana Velmar Janković: Izdavačka recenzija. Rukopis, 1989.

(3) Milan Vlajčić: Izdavačka recenzija. Rukopis. 1989.

(4) Igor Mandić: „Patak dostojan poštovanja”, NIN, ?, 1989.

(5) Igor Mandić: „Uloga patka u kapitalizmu”, Oko, 18. V 1989.

(6) Oglas za promociju u Beogradskom čitalištu, 8. V 1989.

(7) Marina Kostić: „Nasuprot vetru vremena”, Prosvetni pregled, 26. V 1989.

(8) B. Jevrić: „Knjiga bez cirkusa”. Razgovor sa B. Tirnanićem. Večernje novine, Sarajevo, 2. VI 1989.

(9) Miladin Lazović: „Misterije devete umetnosti”, Borba, ?, 1989.

(10) Slobodan Ivkov: „Čubura blizu Beograda”, Mladost, 20. IX 1989.

(11) Mirjana Radojčić: „Kroz istoriju stripa”, Književnost, br. 4, 1990.

(12) Zoran Đukanović, „Neponovljivo ponovljivo”, Književne novine, br. 781, Beograd‚1989.