064. Bugarski, Ranko: Jezik u društvu, Prosveta 1986.

(1) Milka Ivić: Recenzija, 26. IX 1985.

(2) Milorad Radovanović: „O jeziku u kontekstu”, Politika, 25. X 1986.