045. Milošević, Nikola: Filozofija strukturalizma, BIGZ 1980.

(1)  Nikolaj Timčenko: “Nikola Milošević: Filozofija strukturalizma”, Gradina, br. 5, 1981. (1-5)

(2)  Gábor Vajda: “Nikola Milošević: Filozofija strukturalizma”, Híd, br. 5, 1983. (6-7)

(3)  Stjepan Dolenec: “Nikola Milošević: Filozofija strukturalizma”, Naše teme, br. 7/8, 1981. (8-12)

(4)  Nikolaj Timčenko: “Nikola Milošević: Filozofija strukturalizma”, Književna reč, 10. V 1981. (13)