004. Ćosić, Dobrica: Moć i strepnje, NUBS 1971.

(1) M.V : «Kultura i strepnje», Politika, 9. X 1971.

(2) Predrag Palavestra : «Akcija i svedočenje», Politika, 16. X 1971.

(3) Dušan Puvačić : «Mudrosti srca», NIN, 20. XI 1971.

(4) Zlatko Markus : «’Deobe’ u ‘zamućenoj svakidašnjici’», Hrvatski tjednik br. 32, 26. studenoga 1971.

(5) Pismo Pavla Vukićevića redakciji NIN-a, 20 II 1972.