039. Nil, Aleksandar S.: Slobodna deca Samerhila. 1979, 1980, 1988.

Elektronska verzija knjige

(1) Marinko Cvijetičanin: “Aleksander S. Neill: Slobodna deca Samerhila”, Revija za sociologiju, br. 1/2, 1980. (1-3)

(2) Jovica Stojanović: “Slo­bod­na de­ca Sa­mer­hi­la” Politika, 1. III 1980. (4)

(3) Jelena Stakić: “Slo­bod­na de­ca Sa­mer­hi­la”, Polja, br. 253, 1980. (5)

(4) Božur Hajduković : «Slo­bod­na de­ca Sa­mer­hi­la», Prosvetni pregled, 14 III 1980. (6)

(5) Oglas za razgovor o knjizi u Biblioteci grada Beograda, 4. maj 1990. (7)

(6) Biljana i Žarko Trebješanin, “Bajka o slobodnoj deci Samerhila”, Vidici, 6-7, 1983 . (8-19)