024. Rohajm, Geza: Nastanak i funkcija kulture, BIGZ 1976.

 

Elektronska verzija knjige

(1) Slobodan Đorđević: Recenzija knjige Geza Roheim: The Origin and Function of Culture, rukopis, maj 1976. (1-4)

(2) Dokument o predaji rukopisa tehničkoj redakciji BIGZ-a, 26. V 1976. (5)

(3) Ivo Pranjković: “Eros I kultura”, Oko, Zagreb, 5. V 1977. (6)

(4) Mirko Đorđević, Stvaralaštvo erosa, …. (7-27)