020. Bugarski, Ranko: Lingvistika o čoveku, BIGZ 1975, Prosveta 1983.

(1) Milka Ivić: „Recenzija knjige Lingvistika o čoveku”, 16. V 1976. (1-2)

(2) Milka Ivić: Razglednica u kojoj M. Ivić prihvata da napiše recenziju, 2. V 1975. (3-4)

(3) R. Đurić: „Tajne jezika”, Politika, 28. VIII 1975. (5)

(4) Marko Samardžija: „Traganjeza korijenima modernog jezikoslovlja”, Vjesnik, 7. IX 1975. (6)

(5) Radivoje Mikić: „Širina lingvističkog horizonta”, Politika, 4. X 1975. (7)

(6) Mr Ivan Sović: „Popularna lingvistika”, Školske novine, Zagreb, 28. X 1975. (8)

(7) Ratomir Cvijetić: „Raznovrsnost lingvističkih pogleda”, Prosvetni pregled, 26. XI 1975. (9)

(8) J.S. : „Jezik i čovek”, Borba, 3. I 1976. (10)