108. Rihtman-Auguštin, Dunja: Ulice moga grada. 2000.

(1)   V.M. „Grad – znaci moći”. Najava tribine povodom knjige „Ulice moga grada”, Danas, 15. V 2000.

(2)   Promocija u CZKD, 13. V 2000: Jovan Ćirilov, Bata Kara-Pešić, Irina Subotić, Dunja Rihtman-Auguštin, Brana Stojković i Ivan Čolović.

(3)   Posle promocije u CZKD: Dunja Rihtman Auguštin, Ivan Čolović, Bata Kara Pešić i Miloš Stambolić, 13. V 2000.

(4)   Tatjana Nježić: „Stalno nas prati razaranje”. Razgovor sa D. Rihtman-Auguštin, Blic, 20. V 2000.

(5)   Neven Šantić: „Etno-antropološka vivisekcija hrvatskog društva”, Vijenac, 23. VII 2000.

(6)   Tea Škokić: „Ulice moga grada”, Narodna umjetnost, br. 37/2, 2000.