Tri nove knjige: Titostalgija (M. Velikonja), Antropolog kao pisac (K. Gerc) i Narodno pravoslavlje (D. Bandić)

Sredinom februara izišle su iz štampe tri nove knjige Biblioteke XX vek (redni brojevi 181, 182,183) : Mitja Velikona : Titostalgija (prevod sa slovenačkog : Branka Dimitrijević), Kliford Gerc : Antropolog kao pisac (prevod sa engleskog Gordana Gorunović i Ivana Spasić) i Dušan Bandić : Narodno pravoslavlje (priredila i predgovor napisala Lidija Radulović).

Detaljnije o sva tri naslova:

181. Velikonja, Mitja: Titostalgija.

182. Gerc, Kliford: Antroplog kao pisac.

183. Bandić, Dušan: Narodno pravoslavlje.