Katarina Luketić o knjizi Dubravke Stojanović Noga u vratima

Katarina Luketić o knjizi Dubravke Stojanović Noga u vratima:

Katarina Luketić, ”Strategije malih otpora”, u: tportal.hr /kultura/, 03.11.2011 09:09, <http://www.tportal.hr/kultura/knjizevnost/157477/Strategije-malih-otpora.html>, (03.11.2011).