096. Balandije, Žorž: Politička antropologija. 1997.

(1) Nikola Milošević: „Društva izgubljenog raja”, Danas, Dodatak, X 1997.

(2) Mladen Šukalo: „Nova baučna disciplina”, Reporter, Banjaluka, 9. X 1997.