239. Ažije, Mišel – Nove seobe naroda, novi kosmopolitizam. 2019

Feljton:
Mišel Ažije, ”Migranti – nove kosmopolite”, u: Nedelja – Dnevni list Danas, 27. maj 2019.