106. Ivić, Milka: Lingvistički ogledi, tri, 2000.

(1) Oglas za promociju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, 17. V 2000.