102. Škiljan, Dubravko: Javni jezik. 1998.

(1) Dubravko Škiljan: Plan knjige „Javni jezik”, (?) februar 1998.

(2) Dva pisma autora uredniku, 15. VI 1998. i 13. X 1998.

(3) Pozivnica za promociju održanu 1. X 1999. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

(4) Promocija u CZKD, 1. X 1999: Ranko Bugarski, Dubravko Škiljan, Milorad Radovanović i Ivan Čolović.

(5) Jelena Tasić: „Promene u jezicima uvek su društvene promene”. Intervju sa D. Škiljanom, Danas, 9.-10. 1999.